O spoločnosti  Reklamácie  Servis  Obchodné podmienky  Kariéra

Záručné podmienky k stiahnutiu

Upozornenie ešte pred  reklamáciou

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte čí závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s technikom čí nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou v pôvodnom obale ,kompletný vrátane manuálov a inštalačných médií   mechanicky nepoškodený.

Prineste k tovaru reklamačný protokol, s číslom faktúry, s výrobným číslom vadného výrobku a s faktúrou, k tovaru priložte podrobný popis závady a podrobný popis podmienok pri ktorých sa závada prejavuje.

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne procesory a pamäťové moduly) výrobky poškodené nedbanlivosťou (základne dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOS-s, optickej mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí, harddisky s poškodenou ochrannou páskou), a tiež sa nevzťahuje na prepäťové poistky zariadení.

Reklamácia.

Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená pri každom výrobku. Pre fyzické osoby minimálne 24mesiacov. Pre podnikateľov a právnické osoby môže byť minimálna záručná doba od 12mesiacov. Pre výrobky zo zníženou záručnou dobou môže by záručná doba kratšia ako 12mesiacov(pamäťové média, batérie).

V prípade mimozáručnej opravy sa prosím dopredu informujte na cenu opravy.

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 3-15 dni maximálne 1 mesiac) opravený pripadne vymenený za nový bezplatne.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu.

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie

Neúplný popis závady. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu závady "nefunguje". Ak technik začne testovať mainboard s týmto popisom závady a ten nabehne považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis závady napr. "po zasunutí faxmodemovej karty vôbec nenabehne po jej vybraní funguje normálne. Faxmodemová karta pracuje v iných mainboardoch korektne".

Poškodená ochranná páska na harddisku. Je to tak. Servisný technici od výrobcov si to vymysleli a musíme to akceptovať. Preto pri inštalácií disku dbajte na to aby ste pásku nepoškodili.

Zle nastavene prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosím čítajte návody a readme súbory ušetríte si veľa času a nervov.

Zla verzia BIOS-u. Veľa chyb vzniká, inštaláciou BIOS-u, ktorý nie je určený pre daný typ Mainboardu. Ak mate pochybnosti o správnosti BIOS-u pred prevedením upgrade sa radšej poraďte s naším technikom.

Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Napr. kúpil som monitor TVM a ten ma horší obraz ako susedov SONY TRINITRON. Prosím pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami. Pripadne si výrobok nechajte predviesť

Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Tak tiež je nutne pri vybraných produktoch (typy CD rekordérov, CD ROM, ktoré sa už nevyrábajú, harddisku kapacít, ktoré sa už nevyrábajú atd.) počkať na odpoveď výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za novší typ, vrátenie peňazí, výmena za novší typ s doplatkom) čím sa môže doba reklamácie predĺžiť až na jeden mesiac.

Reklamáciu na výrobky si uplatňujte v najbližšom servisnom stredisku uvedenom v záručnom liste prípadne na web stránkach výrobcu. Ostatné produkty môžete reklamovať na našej adrese. napríklad reklamácie na výrobky Hewlett Packard prosím uplatňujte vo firme PosAm.